به دلیل حجم بالای درخواست ها از پاسخ گویی تلفنی به استعلام قیمت ثالث خودرو معذوریم . شما می توانید از منوی استعلام قیمت که در انتهای صفحه موجود است مبلغ مورد نیاز برای تمدید بیمه نامه خود را محاسبه کرده ودر صورت تمایل به تمدید با شماره 77616800 تماس بگیرید. ،
بيمه پارسيان به استناد پروانه شماره 5200 مورخ 28/2/1382 با اخذ مجوز فعاليت در كليه امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي اموال ، مسئوليت و اشخاص تاسیس شد و درحال حاضر از نظر سرمايه (يک هزارو يکصد ميليارد ريال) و سهم بازاربيمه هاي خصوصي،بزرگترين بيمه خصوصي ايران محسوب مي شود.

عمده ترين سهامداران شركت بيمه پارسيان عبارتند از :

o بانک پارسیان

o شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

o شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت

معرفي بيمه پارسيان در طي سالهاي متوالي به عنوان یکی از صد شرکت برتر کشور و احراز رتبه اول در بين شرکت هاي بيمه اي خصوصي و رتبه سوم در بين كليه شرکت هاي بيمه اي اعم از دولتي و خصوصي از جمله افتخارات این شرکت به شمار می رود .
 

- من در کارگاهی شاغل به کار هستم که کارفرما تمایلی به بیمه کردن من و دیگر کارگران این مجموعه ندارد ، چگونه می توانم خودم را بیمه کنم ؟

شما می توانید در صورت تمایل تحت پوشش بیمه عمر بیمه پارسیان قرار بگیرید به این صورت که با پرداخت ماهیانه مبلغی به عنوان حق بیمه همانند بیمه تامین اجتماعی از مزایای این نوع بیمه استفاده کنید .

برای آگاهی از مزایای آن می توانید با شماره ۷۷۶۱۶۸۰۰ تماس بگیرید و یا به بخش بیمه های عمر در همین سایت مراجعه کنید .

 

- آیا برای کودکان نیز می توان بیمه عمر وسرمایه گذاری تهیه کرد؟

با توجه به مدت زمان بیمه عمر این نوع بیمه اتفاقا بیشتر برای کودکان کاربرد دارد وهم اکنون بیمه پارسیان از معدود شرکتهای بیمه ای است که این خدمت را برای نوزادان حتی زیر یک سال هم ارائه می دهد.

 

آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ براي‌يك‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شركت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌روز بيمه‌ كند ؟
خیر‌.بيمه‌ نبايد موجب‌ سود و منفعت‌ بيمه‌گذار شود. البته‌بيمه‌مشترك‌ نزد چند شركت ‌ بيمه‌، به‌طوري‌ كه‌ مجموع‌ارزش‌بيمه‌ شده‌ نزد همه‌ شركت ها از ارزش‌ واقعي‌ تجاوز نكند مجاز است‌ . اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ومسؤوليت‌است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چندبيمه‌نامه ‌باسرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ كرد و از مزاياي ‌آن ها بهره‌مندشد.

 

آيابيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بيمه‌شده‌ را مي‌پردازد؟
بله‌. حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد ، اگراشياي‌ بيمه‌شده‌ هم‌ در حين‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بيمه‌گراست‌; البته‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌ها بايد درحد متعارف‌ باشد.

 

آياقراردادبيمه‌ وتغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌باشد؟
خير. بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد كتبي‌ باشد وهرگونه‌تغييردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبي‌ بيمه‌گذار وموافقت‌ بيمه‌گر باصدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌مي‌گيرد.

 

استهلاك‌،بيمه‌ شدني‌ است‌ ؟
استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسرمي‌شود. زيرا ريسك‌بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشددر حالي‌ كه‌ استهلاك‌امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌.

 

اگر شخصي‌ براثرتصادف‌ با وسيله‌ نقليه‌ بدون‌بيمه‌ نامه‌، مصدوم‌ يا فوت‌ شوديا اين كه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترك‌ كند، آيا او يا بازماندگانش‌مي‌توانند هزينه‌ يا غرامتي‌ دريافت‌ كنند ؟
بله‌. صندوق‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمين‌خسارت هاي‌بدني‌ در بيمه‌ مركزي‌ ايران ‌ وجود دارد كه‌وظيفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزينه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثي‌ است‌كه‌ به‌ علت‌بيمه‌ نبودن ‌وسيله‌ نقليه‌ يا فرار كردن‌ يا ناشناخته‌ماندن‌مسئول‌ حادثه‌، نمي‌توانند خسارت‌ خود را ازشركت هاي‌بيمه‌ دريافت‌ كنند.

 

اگربيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت‌خسارت‌ بيشتر،اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌ آن‌بيمه‌ كند، چه‌ اتفاقي‌مي‌افتد ؟
طبق‌ماده‌11 قانون ‌بيمه ‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

 

بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌ ؟
هرشخصي‌كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و براثر حادثه‌وسيله‌نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف‌بدهد يا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بيمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرايط بيمه‌ مبلغي‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهدكرد.

 

بيمه‌ ديه‌ چيست‌ ؟
بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌بيمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمي‌شود و بيمه‌ مستقلي‌نيست‌ . در اين‌ بيمه‌، مسؤوليت‌راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌در مقابل‌ اشخاصي‌ كه‌ براثرحوادث ‌ ناشي‌ از وسيله‌ نقليه‌مذكور دچار آسيب هاي‌جسماني‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو ياجرح‌ مي‌شوند، به‌شرط آن كه‌ طبق‌ قانون‌ ديات‌، ديه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گيرد، تاحدمقرر مشمول‌ اين‌ بيمه‌ مي‌شود . ملاك‌تشخيص‌ مسؤول‌حادثه‌، ميزان‌ ديه‌ و اشخاصي‌ كه‌ ديه‌ به‌آن ها تعلق‌ مي‌گيرد وهمچنين‌ هزينه‌ معالجه‌، رأي‌ محاكم‌ذیصلاح‌ است‌.

 

 بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌ ؟وميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ چقدر است‌ ؟
قانون‌ بيمه‌ اجباري‌مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ درايران‌، كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌موتوري‌ زميني‌ را مسئول‌جبران‌ خسارت هاي‌ بدني‌ و مالي‌مي‌داند كه‌ بر اثر حوادث‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آن ها به‌اشخاص‌ ثالث ‌ واردمي‌شود. بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌مزبور موظفندمسئوليت‌ خود را بيمه‌ كنند. از آن جا كه‌ ميزان‌خسارت‌پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري‌ ممكن‌ است‌كافي‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شركت هاي‌ بيمه‌ به‌صورت‌ اختياري‌بيمه‌مي‌كنند.

 

بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ كدام‌ است‌ ؟
بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بيمه‌ عمر، شركت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌متعهد مي ‌شود كه‌ درصورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ را به‌طور يكجا يا به‌صورت‌ مستمري ‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از :
(1)بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌اشكال‌مختلف‌
(2) بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌
(3) بيمه‌هاي‌مختلط عمركه‌ سرمايه‌بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌مي‌شود.

 

بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكارچيست‌ ؟
سازمان ها و بانك ها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد واحداث‌مسكن‌ اموالي‌ را به‌ رهن ‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌، بازماندگان ‌ وي‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند که تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار، هرگاه‌ وام‌گيرنده‌فوت‌ كند،بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌ را شركت‌ بيمه‌ انجام‌مي‌دهد وخانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ مي‌شود.

 

بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت ‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌ ؟
اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آن كه‌ بيمه‌گذار حق‌بيمه‌ تعيين‌ شده‌ راپرداخت‌كند .اگرشركت‌بيمه‌ باپرداخت‌اقساطي‌ حق‌بيمه‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.  


بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گربرساند ؟
تاپنج ‌روز ازتاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌ و قبل‌از اين كه‌آثارحادثه‌ از ميان‌ برود تا بيمه‌گر بتواندكارشناس‌ خود رابراي‌ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

 

تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌چگونه‌ ميسر است‌ ؟
انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌خانواده‌ خويش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌اي‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي ‌ مي‌كنند اماآنها كه‌ ثروتي‌ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه‌عمر وحوادث‌ ، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بيمه‌معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌مي‌دهد،مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد.استفاده‌كنندگاني ‌كه‌ نام‌آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌مي‌توانند بعداز فوت‌بيمه‌ شده‌، بي‌آن كه‌ نياز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيراسرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

 

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌وجوه‌ اندك‌ در بانك‌ باخريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌ ؟
براساس‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم‌نزدبانك ها، تنها كارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ دربيمه‌هاي‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براين كه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ ازحق‌ بيمه‌براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هركدام‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ باشد) كل‌سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يااستفاده‌كنندگان‌پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ سرمايه‌ در برخي‌موارد، چندين‌ برابرحق‌ بيمه‌هاي‌ پرداختي‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بيمه‌گذارمي‌تواند از مزاياي‌ ديگري‌ نظير دريافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود. 

 
چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ خودرو‌ وجود دارد؟
سه‌ نوع‌ : بيمه‌بدنه‌; بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بيمه‌ حوادث‌سرنشين‌.

 

چه‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌مي‌شود و بايدخسارت‌ را بپردازد ؟
اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت‌شود، خسارت‌ رامي‌پردازد :
(1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد
(2) براثر تحقق‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود
(3)خسارت‌ وارده‌مستقيم از خطر بيمه  شده‌ ناشي‌ شود
(4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد كه‌ بيمه‌ شده‌ است ‌(بيمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌خسارت‌ ديده‌ وميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ كند).

 

چه‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟
كساني‌ كه‌ مالك‌ يااستفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول ‌باشند يا قانون مسئوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته‌باشند ، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند و مي‌توانند آن‌ را بيمه ‌كنند.

 

حادثه‌چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث‌بيمه‌ مي‌شوند ؟
حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيم براثريك‌ نيروي‌ خارجي ‌و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه ‌محسوب ‌نمي‌شود و صدمات ‌عصبي‌تنها اگرناشي‌ ازآسيب هاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌شوند.

 

حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت‌خسارت‌چقدر است‌؟
حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آن كه‌اموال‌ بيمه‌ شده ‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول ‌اعتبار قرارداد از رقم‌بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

 

خانه‌ و اثاث‌ آن‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان‌بيمه‌ كرد؟
خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه‌اين‌ خطرها قابل‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزي‌،انفجار، صاعقه‌، سيل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ ازبرف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي‌شيشه‌ و غيره‌.

 

 خطرهاي‌ استثناء شده‌ كدامند ؟
خطرهايي‌هستندكه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گرنيست‌. اين‌خطرهاكه‌ استثناء ‌استاندارد ناميده‌ مي‌شوند،عبارتند از : 1)خطر جنگ‌ 2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و موادراديواكتيو 3) خطر برخورد امواج‌ صوتي  


در صورتي‌ كه‌ بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟
طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمي‌شود وحق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استردادنيست‌. در صورت‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

 

 شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟
ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف ‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي‌اشخاص‌،بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي‌اموال ‌ بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه‌درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌پزشكي‌به ‌عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌از گزارش‌كارشناسي‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

 

شركت‌بيمه‌، خسارت‌را چگونه‌مي‌پردازد؟
شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌كند،مگراينكه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد درمدت‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد.

 

شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بيمه‌هايي كه‌ ازمردم‌دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند؟
مؤسسه‌هاي‌بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوري‌ حق‌ بيمه‌ها، ذخايري‌را برنامه‌ريزي‌مي‌كنند كه‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم‌سرمايه‌گذاري‌ است‌.برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخش هاي‌مختلف‌ اقتصادي‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ كه‌علاوه‌ بر تأمين‌ سودتضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران ‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شكوفايي‌ اقتصادنيز ياري‌ مي‌رساند.

 

 فرانشيز چيست‌ ؟
درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبيمه‌گذار. وجودبيمه‌نامه‌نبايد موجب‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذارشود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌كندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشيزموجب‌مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌حذف‌ خسارتهاي‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌اداري‌ و عملياتي‌بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد.

 

 كارت‌ سبز چيست‌ ؟
كارت‌ سبز، بيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌است‌ كه‌ به‌ خارج‌ از كشور مسافرت‌مي‌كنند و ممكن‌ است‌در كشور مقصد يا در كشورهاي‌ دربين‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌،خسارت‌ مالي‌ و جاني‌ واردآورند. در اين‌ صورت‌ دفتر كارت‌سبز كشور محل‌ وقوع‌حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ مي‌كند; خسارت‌پرداختي‌، از كشور صادر كننده‌ كارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ كارت‌ سبز، بيمه‌شخص‌ ثالث‌بين‌المللي‌ است‌ و مركز دفتر بين‌المللي‌ كارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد.

 

گاهي‌بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟
به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ كمتر از قيمت ‌ واقعي‌بيمه‌ كند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ درروز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ كمتر از ارزش ‌ واقعي‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌خواهد شد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هریک از رشته های بیمه ای می توانید به وبلاگ همان رشته که توسط کارشناسان مربوطه به روز رسانی می شود مراجعه کنید:

وبلاگ بیمه عمر وسرمایه گذاری

وبلاگ بیمه آتش سوزی

وبلاگ بیمه باربری

وبلاگ بیمه حوادث

وبلاگ بیمه مسئولیت

وبلاگ بیمه مسافرتی

 

 شما نیز می توانید برای یافتن پاسخ سوالات خود با شماره ۷۷۶۱۶۸۰۰ (پنج خط) و یا ۰۹۱۹۲۰۰۳۸۹۱ (شبانه روزی) تماس بگیرید تا ضمن ارائه مشاوره فنی،در صورت تمایل بیمه نامه خود را از طریق پیک شرکت در محل کار یا منزل خود دریافت کنید.

 


صفحه نخست    |     استخدام    |     استعلام قیمت    |     تخفیف های ویژه    |     دریافت فرم ها    |     سوالات متداول    |     دریافت خسارت    |     درباره ما    |    
Design By 512480 Copyright 2009 , 512480.com , All rights reserved ©